Wist-je-dat

De naam

De allereerste vermelding van ons geliefde dorp vinden we terug in een Latijnse zin uit een oorkonde gedagtekend op 29 oktober 965. Er is sprake van een aantal gebieden die graaf Boudewijn aan de St-Pietersabdij van Gent heeft geschonken, waaronder voor onze streek Beveren, Desselgem, Potegem en een bos gelegen bij de samenvloeiing van de Vichtebeek en de Gaverbeek vermeld zijn. En precies daar krijgen we het: “.. et in foresto Feret silvam juxta fluviolum Fifta et Viva.” Dit doet ons besluiten dat de naam Vichte afgeleid is van de benaming van de beek waaraan het gelegen is, namelijk de Vichtebeek. Nu kennen we die beek natuurlijk beter onder de naam Kasselrijbeek. (‘Kasselrijbeek’ omdat ze ook de grens vormde tussen de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde)

De eerste officiële plaatsnaam bij het oprichten van de onafhankelijke parochie Vichte wordt Vebta (1119, in originele tekst waarschijnlijk Vehta) en die zal later nog veranderen in o.a. Vehta (1140, 1187), Vichta (1149), Vechta (1153, 1217/1218), Vifta (1170, 1185), Vifthe (1190), Vichtha (1218), Ter Vichten (1367) om uiteindelijk te stranden bij .. tiene, twinte, derte, veerte, .. juist, Vichte (1244, 1252, 1281)

Het grondgebied

Vichte is met z’n 465 ha 41 a 87 ca oppervlakte een van de kleinste gemeenten van de provincie West-Vlaanderen van voor de fusies van 1977. De grootste afstand van zuid naar noord bedraagt amper 2,9 km terwijl de grootste afstand oost-west 2,65 km bedraagt. De brug over de Kasselrijbeek in de Beukenhofstraat vormt ongeveer het middenpunt van de gemeente.

In de richting van Ingooigem bevindt zich een kleine heuvelrug met daarin drie ‘bergen’: de Wijnsberg, de Klijtberg en de Pareelberg, en die waren vroeger flink bebost. Verder bevindt Vichte zich pal op het grensgebied tussen zand- en leemstreek. Naast de Kasselrijbeek, die overigens vroeger ferm vervuild was omdat ze als transportweg van industriewaters dienst deed, vinden we verder nog de Pareelbeek en de Hollebeek op het grondgebied van Vichte terug.

De bevolkingsevolutie

Omdat Vichte gelegen is op het grondgebied van twee verschillende kasselrijen – Oudenaarde en Kortrijk – en deze twee kasselrijen er afzonderlijke bevolkingstellingen op nahielden, is de bevolkingsevolutie van Vichte heel moeilijk in te schatten.

Toch enkele cijfers:

Op het einde van de 17e eeuw schatten historici het aantal Vichtenaren op zo’n 360-tal. In 1826 is er een meer precieze telling en dan zouden er zo’n 1272 inwoners in onze gemeente huizen. Vooral in de jaren dertig van de vorige eeuw kent Vichte een grote bevolkingstoename, maar die wordt afgebroken door WOII. Ook in de vijftiger jaren is er een bevolkingstoename die later weer stagneert. Zo zijn er in 1961 exact 2944 Vichtenaren en in 1976 tellen we er 3403. De laatste veertig jaar kende Vichte een heel sterke bevolkingstoename. De gemeente transformeerde zich van industriegemeente tot woongemeente en dat laat zich kenmerken.

Met een aantal nieuwe woonzones en een bevolkingsaantal van 4437 (31 december 2010) mogen we ons gerust een dicht bewoond dorp noemen.

bron: van der Vichte, Leonard Blockeel