De Kasselrijbeek

De enige waterloop van betekenis is de Kasselrijbeek, vroeger Fifta of Vichtebeek genoemd.

De bron is terug te vinden in Heestert, rechts van de Vierkeersstraat tussen Tuiteberg en Keiberg even voorbij de Dokkestraat. Nog te Heestert bij de grens met Otegem tegen de Pontstraat, ontspringt de Kleine Kasselrijbeek, die te Otegem bij de Zwevegemstraat ter hoogte van de Kasteeldreef, de Kasselrijbeek vervoegt.

Ze bereikt dan Vichte bij de Snoekstraat, stroomt hier eventjes langs en kronkelt dan noordwaarts, onder de spoorweg door om de Kerkdreef te bereiken. Langs de Kerkdreef werd ze in 1964 ingekokerd en komt weer te voorschijn bij de Harelbekestraat. Haar loop verder zettend in de richting van Deerlijk, vormt ze hier van even voor de Knokstraat de grens met deze laatste gemeente. Ze vormt dan nog over een zekere lengte de grens tussen Deerlijk en Waregem om dan te Waregem, bij de brug over de Gaverbeek langs de oude steenweg Vichte-Waregem, in de Gaverbeek uit te monden. Haar lengte op het grondgebied van Vichte bedraagt 3013 m terwijl ze over 791 m een natuurlijke grens met Deerlijk uitmaakt.

Vroeger was deze beek de grens tussen de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde, vandaar haar ook naam. Daaruit is te besluiten dat Heestert, Otegem en Vichte tot twee kasselrijen behoorden, daar de beek door de gemeenten loopt.

Te Vichte leverde ze eeuwenlang de drijfkracht voor twee watermolens gelegen bij de brug van de Beukenhofstraat. Daarna deed ze vooral dienst als transportweg van de industriewaters van de talrijke fabrieken van de gemeente. Daardoor was er in de bovenloop geen leven meer te bespeuren. Ze had een vervuilingsgraad gelijk aan de afwatering van een stad van 40.000 inwoners. Iedere schoolgaande Vichtenaar herinnert zich nog dat de beek elke dag een andere kleur had. Sinds men meer aandacht besteed aan het milieu is de beek geen open riool meer en is de toestand duidelijk verbeterd.

Watermolen kort voor de Grote Oorlog