De Nieuwe Kerk

Omdat te offer of te communie gaan een hele onderneming was geworden en de parochianen niet meer wisten waar voeten of benen te plaatsen, was er vanaf de veertiger jaren van de vorige eeuw sprake om een nieuwe Vichtse kerk te bouwen. In 1962, da’s 850 jaar nadat de oude parochiekerk werd gebouwd, is de nieuwe kerk, gelegen op de gewezen eigendom van dokter Louis Isebaert eindelijk klaar. Architect Chris Vastesaeger ontwierp het nieuwe gebedshuis dat met eeen schip van 44 op 22 meter zeker 1000 stoelen kan bevatten. Een grote kerk voor onze gemeente.

De inzegening door Mgr. Desmedt, bisschop van Brugge, vond plaats op zondag 7 oktober 1962. De 27-meter hoge toren werd pas later bijgebouwd. Die toren biedt onderdak aan twee grote klokken genaamd Diederik en Stefaan en de grootste klok uit de oude kerk.

Anno 2010 vinden de kerkdiensten op zaterdag om 18u30 en op zondag om 11u plaats. Huidig parochiepriester is E.H. Luc Vandemoortele.

De patroonheiligen van de kerk bleven zoals vroeger Sint-Stephanus en Sint-Theodoricus.