De Verteller

Om de naam, de geschiedenis, het textielverleden, kortom de ziel van Vichte levend te houden voor komende generaties, besliste de Vichtse Gemeenteraad op 15 november 1976 een standbeeld ter ere van onze geliefde gemeente op te richten. Even later – op 1 januari 1977 om precies te zijn – zou Vichte als zelfstandige gemeente immers ophouden te bestaan en werd een tijdperk afgesloten.
Het standbeeld komt op het ‘Vichteplein’ te staan, dat zich situeert tussen de Peter Benoitstraat en de nieuwe rijksweg. Op 26 december 1976 kent ‘De Verteller’ dan z’n plechtige onthulling.

Kunstenaar Jef Claerhout heeft de nobele Vichtse lofbetuiging op een geslaagde en moderne wijze weten voor te stellen met een levensgroot koperen beeld. ‘De Verteller’ leest als het ware de geschiedenis van Vichte af van een ‘karton’, zoals dit ook in weverijen gebruikt wordt om het weefsel zijn tekening te geven.

In de mantel van ‘De Verteller’ merken we de kruising van ketting en inslag, welke tegelijk het traliewerk van het Vichtse wapenschild weergeeft.

Op het karton staan familienamen gekapt van Vichtenaren die een functie in dienst van de gemeenschap hebben vervuld zoals de burgemeester, de schepen, de secretaris, de veldwachter, de voorzitter van de Kerkfabriek, de onderwijzer, de pastoor en de koster. Ook de ‘Heren’ van de Heerlijkheid, de pioniers van onze textielnijverheid en de oorlogsslachtoffers staan er op vermeld. Het monument is echter geen hulde aan diegenen wiens naam er op prijkt, maar een gedenkteken ter herinnering aan de rijke geschiedenis van de gemeente Vichte. Het wil eerst en vooral de verpersoonlijking van ‘de Vichtenaar’ zijn.