Enquête 2024, Wat vind je van ons gemeentebestuur?

Beste Vichtenaren,

De redactie wenst je een voorspoedig 2024. We hopen dat onze dorpsgemeenschap verder kan evolueren naar een plaats waar het goed is om te leven.

Wat vind je van ons gemeentebestuur? Klik op “Enquête 2024, Wat vind je van ons gemeentebestuur?

Drie jaar geleden hielden we een enquête waarin we peilden naar uw tevredenheid over ons gemeentebestuur. We maakten na de enquête een volledig dossier op waarin zowel de positieve als de pijnpunten en suggesties voor het beleid werden vermeld. Dit dossier werd aan het gemeentebestuur bezorgd en ook op onze site verspreid.

We doen de enquête opnieuw. U kan ze online invullen vanaf 20 december 2023 tot 7 januari 2024. Klik op “Enquête 2024, Wat vind je van ons gemeentebestuur?” Op sociale media en onze site zullen we vanaf half maart 2024 de resultaten meedelen.

Dit zijn de vragen waarop u met een score van 1 (niet akkoord) tot 5 (volledig akkoord) kan antwoorden. Per vraag kan je  online commentaar toevoegen.

  • 1. Het gemeentebestuur zorgt goed voor onze openbare gebouwen.

  • 2. Het bestuur onderhoudt onze straten en de openbare ruimtes uitstekend.

  • 3. De ruimtelijke ordening van ons dorp is OK.

  • 4. Er is hier een goed afvalbeleid.

  • 5. Het bestuur zet zich uitstekend in voor een goed klimaat- en energiebeleid.

  • 6. Onze verenigingen worden hier goed ondersteund. Ook het culturele en sportieve leven bloeit. Het bestuur spant zich daarvoor in.

  • 7. Het bestuur doet veel inspanningen voor de verkeersveiligheid in onze gemeente.

  • 8.Ontspanning: voor iedereen zijn hier heel veel kansen en mogelijkheden.

  • 9. Inspraak: het gemeentebestuur luistert goed naar haar bewoners.

  • 10. Het gemeentebestuur besteedt ons geld op een oordeelkundige manier.

Online in te vullen vanaf woensdag 20 december 2023 t.e.m. zondag 7 januari 2024

Klik op “Enquête 2024, Wat vind je van ons gemeentebestuur?