Category: Geschiedenis

Korte geschiedenis

De oudste vemelding als “Vebta” (verkeerde kopie van Vehta) dateert van 1119. In dat jaar erkent Lambertus, bisschop van Noyon en Doornik, de kerk die ridder Goswin op de nieuw ontgonnen grond “Vebta” gebouwd...

Wapenschild van Vichte

Het gemeentewapen Dit wapen behoort tot de oudste adellijke wapenschilden. De oudste bekende zegelafdruk dateert van 1245. Uitzicht Heraldisch wordt het als volgt omschreven : van goud, getralied van sabel (van zes stukken). Uitleg...

Van grote en kleine kermissen

De dorpskermissen waren vroeger zo onontbeerlijk voor de gewone man als het “smout” op zijn boterham. Het waren dagen waar men er eens “uit” was. Van oorsprong zijn de kermissen kerkelijke feesten eigen aan...

Verbroedering met Ommersheim

Op 1 juli 1973 plaatsten de toenmalige burgemeesters Antoon Steverlynck van Vichte en Arthur Lang van het Duitse dorp Ommersheim hun handtekening onder de oorkonde die de verbroedering van beide gemeenten bekrachtigde. Vichte werd...

Wist-je-dat

De naam De allereerste vermelding van ons geliefde dorp vinden we terug in een Latijnse zin uit een oorkonde gedagtekend op 29 oktober 965. Er is sprake van een aantal gebieden die graaf Boudewijn...