Vichtse Dorpsraad Blog

Activiteit toevoegen

Alle verenigingen kunnen hun kalender of evenement kenbaar maken in De Verteller. Klik hier om een activiteit toe te voegen. De gegevens worden gecontroleerd voor ze in de verteller verschijnen. Bedankt!

Vichtse Dorpsraad VZW

Het was één van de laatste wensen van wijlen Dr. Luc Vandamme: zijn dorpsraad weer opstarten! Deze keer als VZW. Op dinsdag 7 maart 2017 werd de Vichtse Dorpsraad VZW in de Stringe te...

Korte geschiedenis

De oudste vemelding als “Vebta” (verkeerde kopie van Vehta) dateert van 1119. In dat jaar erkent Lambertus, bisschop van Noyon en Doornik, de kerk die ridder Goswin op de nieuw ontgonnen grond “Vebta” gebouwd...