Digiverteller

Resultaten enquête 2021

Van 24 januari tot 7 februari 2021 kregen alle Vichtenaren de kans om onze enquête in te vullen met als hoofdvraag “Wat vind je van het beleid van ons gemeentebestuur?”. We deelden tegen 26 januari 2021 in elke Vichtse woning een folder uit om mensen te motiveren de online enquête in te vullen. We sloten af op 7 februari.

Resultaten van de enquête

Opmerking: De resultaten zijn verwerkt in een PDF document. Een PC zal dit normaal zonder probleem kunnen openen. Op een SmartPhone moet je wel een PDF programma geinstalleerd hebben.

Naast de online antwoorden kregen we ook een aantal –op papier-ingevulde formulieren binnen die we ook verwerkten. We willen iedereen bedanken die hieraan deelnam. We kregen heel wat positieve reacties op de organisatie van de enquête zelf: "Bedankt dat we de kans kregen hierover onze mening te zeggen". Dit doet deugd! We zijn tevreden: we kregen zo’n 472 antwoorden binnen. Dit is een klein kwart van de Vichtse huisgezinnen.

Enquête van het beleid van ons gemeentebestuur

Beste Vichtenaar, 

Voilà... Gedurende enkele weken kreeg je de kans om onze online-enquête in te vullen. Wij willen iedereen bedanken die de moeite deed en hieraan heeft meegewerkt. We zijn tevreden: we kregen zo’n 472 antwoorden binnen. Dit is 22 % van de Vichtse huisgezinnen. De verschillende leeftijden zijn heel goed vertegenwoordigd: De jongste deelnemer is 16, de oudste 81 jaar. Wij beloven: tegen het begin van de volgende maand publiceren wij de verwerkte resultaten!  Volg het op www.vichte.be en op de sociale media.

In de  commentaren bij onze enquête zijn verschillende reacties van mensen te lezen die heel positief waren over het feit dat naar hun mening werd gevraagd: "Bedankt dat we de kans kregen hierover onze mening te zeggen". Dit doet deugd!

In Vichte bestaat al meer dan 50 jaar een traditie van inspraak in politieke besluitvorming. Nog voor de fusie met Anzegem is de Vichtse dorpsraad ontstaan vanuit het verenigingsleven. Het heette toen de culturele raad en kreeg (beperkte) inspraak in de grote besluiten die de gemeente nam.

Georganiseerde inspraak maakte overal, in zeer veel steden en gemeenten, opgang tijdens de laatste decennia. Er zijn natuurlijk overal de sport-, jeugd- en cultuurraden, de gezins- en welzijnsraden, seniorenraden,… dikwijls aangestuurd vanuit de politiek en elk met hun eigen specialisatie en doelpubliek.

Maar overal zijn er ook onafhankelijke inspraakorganen, districtsraden, dorpsraden, waar gewone burgers, meestal vanuit verenigingen in participeren. Zij houden zicht op het grote geheel van een dorp of woonkern. Ze denken mee om kwaliteit in het bestuur te brengen. De plaatselijke politiek is er blij mee. Hopelijk maakt ook Anzegem werk van burgerparticipatie in al haar woonkernen! Verenigingen, scholen, plaatselijke organisaties zijn het kloppende hart van onze dorpen!

Echte inspraak leidt tot betere besluiten, gedragen door de bevolking!

Meer dan ooit pleiten we voor een initiatief waar men verenigingen en burgers vanuit dorpskernen actief betrekt bij Anzegemse politieke besluitvorming. We zijn met de dorpsraad absoluut voorstander van ingrepen die het algemene Anzegemse belang dienen. We staan ook achter heel wat initiatieven die buiten ons dorp gestalte krijgen!  Maar ook in ons eigen dorp zijn dringende acties nodig. Je verneemt die na de verwerking in het begin van de maand maart.

Misschien kan ons gemeentebestuur eens een soortgelijke enquête zoals de onze, houden in al haar deelgemeenten en deze, samen met vertegenwoordigers van de verenigingen verwerken. Het is een goede methode om –zeker in deze corona-tijden – (zonder veel interactiemogelijkheden zoals we dit nu beleven), veel te weten te komen. En…het hoeft echt bijna niets te kosten!

Iedereen zou er veel kunnen uit leren. De bezorgdheden van de Anzegemse bevolking maar ook de dingen die de mensen van het bestuur appreciëren.

                                                                                                                  

Vichtse Dorpsraad VZW

DORPS-NETWERK “VICHTE … ‘hart’ tegen corona”

DRINGENDE OPROEP

Samen met dienst Sociaal Welzijn Anzegem zoeken we vrijwilligers

Beste inwoner van Vichte

Dit is dringend!!!

Met de Vichtse dorpsraad willen we het vrijwilligers-netwerk van de gemeente Anzegem verder uitbreiden. Onze Vichtse dokters geven aan dat er nogal wat (oudere) mensen in Vichte wonen die niet over digitale middelen beschikken. Er komt binnenkort een heel grote nood aan (vooral) jonge mensen die in de huidige omstandigheden een beetje willen meehelpen.

Lees meer: DORPS-NETWERK “VICHTE … ‘hart’ tegen corona”

Boek: Van der Vichte

Vichte in de geschiedenis door Brecht Dewaele - Heruitgave van het boek van Leonard Blockeel (1975)
Meer info op de website van de SpinSpoele

VanderVichte flyer1

1119. In tegenstelling tot de oudere buurvestigingen van de Frankische grondbezitters Ingwi (Ingooigem), Tiabod (Tiegem) en Ansold (Anzegem), heeft Vichte een precieze geboortedatum.
Bovendien kent het levensverhaal van het dorp, sinds die bijzondere stichting 900 jaar geleden, heel wat markante en kleurrijke protagonisten.
Wie was ridder Goswin, die het zo goed deed met graaf en bisschop dat hij de prestigieuze titel van “eerste erfachtig maarschalk van Vlaanderen” kreeg?
Wat is er geworden van die geslepen baljuw De Cock nadat hij pastoor Mussele uit het dorp liet bannen? En waarom reikte de faam van de gebroeders Steverlynck tot het verre Argentinië?
In 1975 verrichte Leonard Blockeel al baanbrekend werk met de publicatie van ‘van der Vichte’, het begeesterende resultaat van decennialang nauwgezet graven in het verleden van het dorp.
Deze eigentijdse en rijk geïllustreerde publicatie plaatst Blockeels nalatenschap én het levensverhaal van Vichte nu in de grotere wereldgeschiedenis. Want ook de Eerste Kruistocht (1096), het Concilie van Trente (1545) en de veroveringszucht van Lodewijk XIV (17de eeuw) hadden immers invloed op het bewogen wedervaren van de Vichtenaren.
Een uitgave van ‘heemkundige kring ‘De Spinspoele’ 

Subcategorieën

Archief

Archief nieuws en evenementen in Vichte. Hier vind je oudere artikels die nuttig zijn als naslagwerk.

Aantal artikelen:
56
Kalender
Aantal artikelen:
1

00089

Zoeken

GDPR

Dorpsraad VZW

De Dorpsraad vindt zijn oorsprong net na de fusie met Anzegem in 1976. Onder leiding van de toenmalige gemeenteraadsleden en de verenigingen werd besloten een nieuwe overkoepelende organisatie op te richten waar alle Vichtse verenigingen een plaatsje konden vinden. Ondertussen is een VZW opgericht en is de Dorpsraad VZW levendiger dan ooit!

 

Contacteer

Vichte
 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.