Milites Templi

Milites Templi is een Vlaamse re-enactment / levende geschiedenis groep die zich toespitst op de Orde van de Tempeliers en hun leefwereld. (1120 – 1307)

De Orde van de Tempeliers
De Orde van de Tempeliers werd opgericht omstreeks 1120 ter bescherming van de pelgrims die naar het heilige land reisden. Ze is gebaseerd op een klooster orde waarbij de leden de geloften van armoede, kuisheid, vroomheid en gehoorzaamheid moeten afleggen. Een tempelier zal dan ook altijd een rood kruis op zijn kledij dragen.
De Orde van de Tempeliers bevat drie typen aan leden. De tempelier ridder, de sergeanten en de kapelaan.
De tempelier ridder behoorde tot de elite van de Orde van de Tempeliers en werd aanschouwd als zware cavalerie. Met zijn witte mantel en rode kruis is hij de meest gekenmerkte weergave van de Orde van de Tempeliers.
De sergeanten werden aanschouwd als de lichtere cavalerie. Goed getraind maar afkomstig uit niet-edele families. Zij brachten verschillende vaardigheden en ambachten naar de orde, zoals ijzer smeden, bouwkunst, … Eveneens stonden zij in voor het beheren van de bezittingen van de orde. De sergeanten droegen overwegend zwart of bruin.
De kapelaan stond in voor de spirituele noden van zijn andere Tempelier broeders en was dan ook een gewijde priester.

Milites Templi
De vereniging omspant de periode vanaf de start van de Orde van de Tempeliers tot aan de ontbinding van de Orde door de Franse Paus in 1307.
We zijn dan ook vaak te vinden op kampementen en evenementen die zich focussen op deze tijdsperiode. Op kampementen en evenementen trachten wij, in zoverre dit mogelijk is, historisch accuraat te leven. Dit gaat dan over de kledij als ook het eten en nog vele andere aspecten van het dagelijkse leven als tempelier.
Ook op veldslagen wordt rekening gehouden met historische accuraatheid. Zo worden alle vechtende leden getraind in de vechtstijlen van toen. De commando’s worden dan ook allemaal gegeven in het latijn. Dit zowel op de veldslagen als tijdens het marcheren.
Ook wij, als vereniging, maken het onderscheid tussen onze ridders en sergeanten. Ridders binnen Milites Templi zijn getraind in de middeleeuwse krijgskunst bij erkende verenigingen en dragen een witte mantel.
Sergeanten herken je aan hun zwarte of bruine mantel. Zij worden gezamenlijk getraind door ridders binnen Milites Templi. Deze trainingen kan je ook bezichtigen op de kampementen en evenementen die toegankelijk zijn voor publiek. Ook in de vereniging brengen de sergeanten ambachten naar de orde en staan in voor het onderhoud van het kamp.

http://milites-templi.be/