Vichtse Dorpsraad VZW

Het was één van de laatste wensen van wijlen Dr. Luc Vandamme: zijn dorpsraad weer opstarten! Deze keer als VZW. Op dinsdag 7 maart 2017 werd de Vichtse Dorpsraad VZW in de Stringe te Vichte boven de doopvont gehouden. De nieuwe bestuursleden ondertekenden de stichtingsnotulen in het bijzijn van de meeste Vichtse verenigingen.

Wat wil de Vichtse Dorpsraad VZW?

– Opkomen voor een “warm” Vichte. Initiatieven nemen om verenigingen te doen samenwerken in het belang van de burger. De dorpsraad wenst mensen samen te brengen en bruggen te bouwen.

– Adviezen geven aangaande Vichtse zaken i.v.m. veiligheid, infrastructuur, burgerzaken, dienstverlening… Burgerparticipatie in de échte zin van het woord! Politiek en beslissingsmacht horen echter de Anzegemse gemeenteraad toe. Daarvoor hebben we democratisch verkozenen .

Hoe werkt de Vichtse dorpsraad?

In de dorpsraad zitten vooral afgevaardigden van Vichtse verenigingen. Ook gemeenteraadsleden of politici worden uitgenodigd, maar ze hebben geen stemrecht. De algemene vergadering beslist mee over de samenstelling van het bestuur van de dorpsraad.

De Dorpsraad vindt zijn oorsprong net na de fusie met Anzegem in 1976. Onder leiding van de toenmalige gemeenteraadsleden en de verenigingen werd besloten een nieuwe overkoepelende organisatie op te richten waar alle Vichtse verenigingen een plaatsje konden vinden. De toenmalige Vichtse cultuurraad werd namelijk opgeslokt door de cultuurraad van de fusie. Een aantal Vichtenaren vonden het belangrijk dat er een instantie bestond die de eigenheid en belangen van de Vichtse verenigingen kon verdedigen. Niet alleen de socio-culturele maar ook de jeugd- en sportverenigingen werden in dit orgaan betrokken. De Dorpsraad Vichte werd zo in 1976 boven de doopfont gehouden. De inspiratie hiervan werd gevonden dankzij de verbroedering met de Duitse gemeente Ommersheim. Ook daar was een “Ortsrat” gevormd na hun fusie met Mandelbachtal.