De Oude Kerk

Om zijn onderdanen van altaar en gebed te voorzien richt Goswin, de eerste Heer van Vichte, samen met de monniken van de Sint-Diederiksabdij van Reims (Frankrijk) rond 1114 een typische landelijke bidplaats op. Het kerkje was oorspronkelijk een zaalkerk (d.i. het gedeelte opgetrokken uit breuksteen afkomstig van Doornik) en werd in de 14e eeuw omgebouwd tot een kruiskerk.

De toren verdient speciale aandacht omdat de uitvoering er van zo zeldzaam is in Vlaanderen. De eikenhouten torenconstructie die afgedekt is met schaliën wordt pas later bij de naar Frans-Romaans model opgetrokken klokkenmuur toegevoegd. De twee ongelijke gaten dienden dan weer voor de ophanging van de klokken.

Sinds 1962 fungeert de kerk niet meer als parochiekerk, en van dan af aan vindt de gemeentelijke bibliotheek er goddelijk onderdak. Vanaf 1996 vormt dit uniek kerkje dan weer het decor voor culturele manifestaties (optredens, tentoonstellingen, toneel,..) en maakt zij deel uit van het cultureel centrum.

Tegen de zuidelijke muur hangen de grafstenen van drie gewezen pastoors van deze kerk. De jaartallen wijzen op hun ambtstermijn:

Augustinus-Ludovicus Ossellioen (1741-1745)
Jacobus Warlop (1745-1760)
August Slosse (1895-1904)

Aan deze muur staat ook de grafsteen van pastoor-musicus Pieter Busschaert (1883-1892), vriend van Guido Gezelle en Edgar Tinel.

In de toegemetselde deuropening vinden wij de grafsteen van Pieter Notebaert, een brouwer. Een andere grafsteen herinnert aan de familie Verhaeghe, nog een andere aan Judocus Vantieghem, de laatste griffier van Vichte. Speciale attentie tot slot gaat uit naar de begraafplaats en het grafmonument van toondichter Herman Roelstraete (°1925 +1985), eerste ereburger van Vichte. Dit monument werd vergund door bemiddeling van het provinciebestuur en de regering en opgericht met de steun van de “Stichting Herman Roelstraete”.

Meer inlichtingen over de lopende tentoonstellingen, alsook over reservaties zijn te bekomen bij de Gemeentelijke Cultuurdienst of op http:/www.oudekerk.be

Bron : boek “van der Vichte” van wijlen hoofdonderwijzer en heemkundige Leonard Blockeel en de brochure “Open Monumentendag Vlaanderen” 12-13 september 1998

locatie: Kerkdreef – 8570 Vichte
te bezoeken: enkel bij tentoonstellingen